LƯU LƯỢNG KẾ TRÒN LẮP TRÊN ĐƯỜNG CÔNG XUẤT 2L – 200L/PHÚT

Liên hệ

LƯU LƯỢNG KẾ

Kích thước: 15 – 400mm

Độ chính xác: 0.75% – 1%

Ứng dụng: đo lưu lượng chất lỏng, khí, hơi.

ĐỒNG HỒ đO LƯU LƯỢNG (lưu lượng kế)

Thang đo: 2.5l/h – 130m3/h với chất lỏng

75l/h – 1400m3/h với chất khí

Độ chính xác: 1.6%

Chat Zalo
0967299393
1
Bạn cần hỗ trợ?